درياچه سبلان بر فراز قله

درياچه سبلان بر فراز قله

* جاذبه هاي تاريخي


كوهستان سبلان موهبت هاي طبيعي خود را سخاوتمندانه به ساكنان پيرامونش ارزاني داشته است . به سبب فراواني وسهولت دستيابي به آب دشتهاي اطراف ، سبلان از ديرباز شاهد و جايگاه مدنيت هاي بسيار مهم درطول تاريخ بوده است. وجود آثار و شواهد متعدد از ادوار مختلف تاريخ ، از هزاره هاي قبل از ميلاد مسيح تا ظهور اسلام ، هريك از شهرهاي منطقه را به دوران اشكانيان و ساسانيان و پيش از آن پيوند مي دهد.
يادمان هاي تاريخي برجاي مانده درمنطقه سبلان ، جلوه يي ديگر از توان و استعداد بالقوه آن در جذب توريست و رونق گردشگري دراين خطه باستاني بشمار مي آيد.
درشهرستان مشکين شهر آثار تاريخي فراواني موجود است كه از آن ميان مي توان به  قلعه كهنه و سوروشگن داش (سنگ نبشته شاپور دوم ساساني ) شهرستان مشكين شهر ازآثار باستاني منطقه است.
آنچه از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي منطقه سبلان بيان شد، چنان مي نمايد كه اين منطقه قابليت هاي بسيار و توان بالقوه فروان براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي توريستي و تفريحي دارد و ضرورت شناخت دقيق و شناساندن پديده هاي منحصر به فرد آن به جهانگردان بديهي به نظر مي رسد. چنانچه با ديد وسيع تر به استعدادها و قابليت هاي بالقوه و جاذبه هاي توريستي اين منطقه و ديگر مناطق كشور توجه شود، مي توان شاهد تحولي عظيم در وضع معيشت مردم اين مناطق و دستيابي به منابع ارزي سرشاري براي ايران بود

/ 0 نظر / 19 بازدید