هوشنگ ميداني

هوشنگ ميداني


نام اصليش اشك ميداني است كه يادگار اشكانيان در جنگ با روميان

 است و گويا محل يييلاق لشكر اشكانيان بوده است . اين گردشگاه با

طبيعتي زيبا در ارتفاع 2725 متري واقع شده است .

بنا به روايات اين ميدان ، محل جنگ بابك خرمدين با اعراب بوده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید