جهاد کشاورزی مشگين شهر

اطلاعات عمومي:

شهرستان مشكين شهر به مركزيت شهر مشكين شهر از شهرستان هاي استان اردبيل و دومين شهر بعد از مركز استان است كه بر اساس آخزين تقسيمات كشوري داراي سه شهر به نامهاي مشكين شهر ،لاهرود و رضي و داراي چهار بخش به نامهاي بخش مركزي ،ارشق ،مرادلو و مشكين شرقي و دروازه دهستان و 704 روستا و 164007 نفر جمعيت به مساحت 3615.2 كيلومتر مربع وسعت (تراكم جمعيت در هر كيلومتر مربع 45 نفر) كه از طرف شمال با شهرستان گرمي و از طرف جنوب با شهرستان سراب و از غرب با شهرستان اهر و از طرف شرق با شهرستان اردبيل و از طرف شمال شرقي به طول 56 كيلومتر با كشور جمهوري آذربايجان هم مرز است.

شهرستان مشكين شهر به دليل دارا بودن اب و هواي مناسب و خاك حاصلخيز ،يكي از مناطق عمده كشاورزي و دامپروري استان مي باشد. در اين شهرستان انواع محصولات تابستاني و بعضي از محصولات زمستاني كشت شده و توليدات آنها علاوه بر مصرف داخلي در مواردي مانند انگور و سيب و گوجه فرنگي به مناطق ديگر صادر مي گردد. محصولات غالب و مهم كشاورزي و دامي منطقه عبارتند از غلات ،حبوبات ،نباتات علوفه اي ،دانه هاي روغني ،سيب ،انگور ،صيفي جات ،گوشت قرمز ،گوشت سفيد ،شير و عسل كه عسل توليدي آن به نام عسل سبلان سوغاتي معروف اين شهرستان مي باشد.

كل اراضي زير كشت شهرستان 161446 هكتار بوده كه 69560 هكتار از آن را اراضي آبي و نيمه آبي و 91886 هكتار را اراضي ديم تشكيل مي دهد. ميزان سطح زير كشت سالانه 87267 هكتار با كشت بهاره بوده و ميزان ايش 74179 هكتار مي باشد.

از كل اراضي زير كشت شهرستان (161446 هكتار) ،ميزان 12391 هكتار مربوط به باغات بوده كه در سطح استان مقام اول را از لحاظ توليدات كمي و كيفي دارا مي باشد و ميزان توسعه باغات شهرستان سالانه حدود 15 درصد مي باشد. مديريت جهاد كشاورزي شهرستان با دارا بودن 6 واحد مركز خدمات و دو خانه ترويج (قره قيه و كنگرلو) و دو تعاون يتوليد (قره قيه و قره باغلار ژ) و شركت هاي تعاوني باغداران و مرغداران ، دامداران ،زنبورداران ،براي حدود 30511 خانوار انواع خدمات ارائه مي نمايد. بخش كشاورزي در اقتصاد منطقه جايگاه ويژه اي داشته به طوريكه 28480 نفر از جمعيت روستا و 4516 نفر از جمعيت شهرنشين در امور كشاورزي اشتغال دارند.

http://www.ardabil.agri-jahad.ir/shahrestanmeshkinshahr.htm

 

/ 0 نظر / 26 بازدید