تاثیر انتقال آب بر خواص درمانی

تاثیر انتقال آب بر خواص درمانی <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

      آب معدنی قوتور سوئی به علت داشتن مقدار زیادی گاز SH2 که بوی آن نیز قابل استشمام است و درجه حرارت مناسب 38 درجه سانتیگراد و PH اسیدی و  نزدیک به 3 این آب معدنی را در میان تمام چشمه های آب معدنی دامنه سبلان بی نظیر ساخته است زیرا که PH  سایر آب های معدنی بسته به اسیدی یا قلیائی بودن در حدود 6 می باشد .

       در انتقال آب از مظهر چشمه به نقاط دیگر چنانچه فاصله انتقال زیاد باشد اکسیژن هوا فوری وارد جریان آب شده و گاز SH2 را اکسید نموده و آب را از حالت سولفیت به سولفات در می  آورد یعنی فورا در عرض ثانیه ها اکسیژن هوا خود را به گاز SH2 وصل نموده و آن را تبدیل به SO4Ca و SO4Na  و SO4Mg می نماید لذا این سولفات ها به لحاظ عدم امکان نفوذ در پوست خاصیت درمانی ندارند . لذا ضمن رد انتقال آب از مظهر چشمه به مکان دیگر پیشنهاد می گردد در ساخت مجموعه آب درمانی کوتاهترین فاصله جهت بهره گیری از خواص درمانی آن مد نظر قرار گیرد .

به عنوان مثال ساخت مجموعه آب درمانی به شکل L و یا چند ضلعی ساخته شود به طوری که مظهر چشمه انشعابات مختلفی با کوتاهترین فاصله به حوضچه های مختلف در دو ضلع منتقل شود .  البته  واضح  است که  سقف  این  حوضچه ها  می بایست  جهت جلوگیری  از

گاز گرفتگی با هوای معمولی در ارتباط باشند. ضمنا در جهت رعایت موارد بهداشتی و جلوگیری از انتقال بیماری ها پس از استفاده مراجعین به استخر های احداثی می توان نسبت به تخلیه و آبگیری مجد  آنها اقدام نمود . نکته مهم دیگر احداث استخر با فضای باز برای استفاده عموم در جنب این مجموعه می باشد. ضمنا گزارش کنگره های بین المللی و مراجع موثق و گزارشهای ارائه شده در کنگره ها در دانشگاه مونیخ به زبان اصلی تکثیر شده و در سایت دانشگاه قابل دسترسی است .   

/ 0 نظر / 18 بازدید