علما، مراجع، شهدا و بزرگان

علما، مراجع، شهداو بزرگان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مشکين شهر در طول تاريخ داراي شخصيت ها و علما و رجال بزرگي بوده از قبيل سعدالدين وراويني دانشمند و مترجم مرزبان نامه, شيخ محمود خياوي عارف بزرگ قرن هفتم هجري قمري (مدفون در ليمر محله شهرستان آستارا), پير محمد پيشكيني از عرفا و ياران شيخ صفي الدين اردبيلي (مدفون در محله معروف به امام زاده روستاي ارباب كندي), شيخ ابوالحسن مشكيني اهل احمد بيگلو (مدفون در نجف اشرف) كه يكي از آثار علمي وي حاشيه بر كفايه الاصول آخوند خراساني مي باشد. ايشان استاد حضرت آيه الله مرعشي نجفي نيز بوده اند.
در دوره معاصر نيز بويژه در جريان نهضت مشروطيت علما و رجال بزرگي از اين شهر برخاسته
اند از جمله شهيد ملا امام وردي مشكيني كه از روحانيت غيرتمند و تحصل كرده نجف اشرف بوده و با جلوگيري از يورش طوايفي از عشاير شاهسون از غارت شهر هاي همجوار نقش بسيار مهمي در پيروزي و به ثمر رساندن نهضت قيام مشروطيت ايفا كرد. او كه با سران مشروطه تبريز ارتباط تنگاتنگ داشته است و در جريان بازگشت از جلسه سران مشروطه تبريز به مشكين, شبانه به وسيله مزدوران حاكم وقت اردبيل, به نام امير معزز دستگير و به تبريز انتقال يافته و در پشت نارين قلعه بدار آويخته مي شود. شيخ يوسف افقهي و شيخ قاسم پريخاني از ديگر علماي منطقه بودند و آيت الله شيخ علي مشكيني آلني از فقها و دانشمندان عصر حاضر، رئيس محترم مجلس خبرگان و امام جمعه قم و مدرس حوزه هاي علميه قم, و استاد ده ها تن از علما و روحانيون و اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مي باشد که برخي از شاگران معظم له به سطح عالي علمي و مرجعيت رسيده اند.

بسيجيان جان بر کف و غيور مشکين شهردر طول 8سال دفاع مقدس بسيار پرشوردر جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شرکت کردهوبيش از 600 شهيد تقديمبهنظام مقدسجمهوري ا<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />سلامي ايرانكردهاست.

سردار شهيد سرتيپ پاسدار حاج مير محمودبنيهاشمو تعداد متنابهي از علماي اين دياربه شهادت رسيده اند، شهيداني چونحجتالاسلام والمسلمين حاج شيخ علي محبيو... از سرداران معروف و ازجان گذشتگان هشت سال دفاع مقدس ميباشند.

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید