مراكز فرهنگي وهنري :

مراكزفرهنگي وهنري :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


كتابخانه عمومي شماره يك مشگين شهر :
  
اين كتابخانه در ميدان آزادي مشگين شهر واقع شده و 270 زيربناء داردكتابخانه عمومي شماره 1مشگين شهر در سال 1349 تاسيس شده و در طول سالهاي فعاليت خودپاسخگوي نيازهاي علمي وفرهنگي مردم و بويژه دانش آموزان و دانشجويان بوده است . كتابخانه شماره 1 با بيش از 12623 جلدكتاب 5630 نفر عضو فعال دارد و براساس آمارسال 1379،90847، نفر مراجعه كننده داشته و 52573 جلد كتاب به امانت داده است .


كتابخانه عمومي شماره 2 مشگين شهر
  
اين كتابخانه در سال 1374 درمكان استيجاري شروع به فعاليت نموده و درچندين مكان استيجاري در نقاط مختلف شهر مستقر شده است تا اينكه از ابتداي سال 1378همزمان بهره برداري از مجتمع فرهنگي وهنري مشگين شهر به طبقه دوم ساختمان اداريآموزشي مجتمع انتقال يافته است .
كتابخانه شماره 2 مشگين شهر در انتهاي خيابانباهنر جنوبي واقع شده و بيش از 300 مترمربع زيربناء دارد اين كتابخانه بيش از 3656جلد كتاب و 1817 نفر عضو فعال دارد و براساس آمارسال 1379 تعداد 101337 نفرمراجعهكننده داشته و 35510 جلد كتاب به امانت داده است .

كتابخانه عمومي رضي :
  
اين كتابخانه درسال 1373 تاسيس و در شهر رضيروبروي شهرداري رضي واقع شده است . كتابخانه عمومي رضي با بيش از 4535 جلد كتاب 1176 نفر عضو فعال دارد و براساس آمار سال 1379 تعداد 5802 نفر مراجعه كننده داشتهو بيش از 5874 جلد كتاب به امانت داده است .

كتابخانه عمومي امام خميني (ره) لاهرود :
  
كتابخانه عمومي امام خميني (ره) لاهرود در هفته دولت سال 1378 افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفته است اينكتابخانه در مركز بخش مشگين شرقي ، شهر لاهرود و در جنب مسجد امامزاده سيدابراهيملاهرود واقع شده است . كتابخانه تعداد 91 نفر عضو فعال داردو براساس آمار 1378 درشش ماه فعاليت آن 1284 نفر مراجعه كننده داشته و 1945 جلد كتاب به امانت داده است .


كتابخانه عمومي شماره سه شهري :
  
اين كتابخانه با زيربنا 600 مترمربع با نما و فضاي بسيار زيبا در سال 79و 80 احداث و به مرحله بهره برداري رسيده كه به علت نداشتن نيروي انساني و امكاناتو تجهيزات مورد نياز بلااستفاده مانده است .

كتابخانه عمومي پريخان :
  
كتابخانه عمومي پريخان در مركز دهستان پريخانبا 5000نفر جمعيت و در مساحتي به اندازه 230 مترمربع احداث و آماده بهره برداريميباشد . باتوجه به بافت اجتماعي راه اندازي سريع و ارائه خدمات فرهنگي در ايندهستان بسيار ضروري است .كتابخانه عمومي مرادلو :

كتابخانهمرادلو درمركز بخش تازه تاسيس مرادلو با زيربناي 230 مترمربع احداث و هم اكنونآماده بهره برداري ميباشد ولي به علت عدم تامين نيروي انساني و تجهيزات و ملزوماتفعلاً بلااستفاده مانده است .

/ 1 نظر / 17 بازدید
meshgin_alfa2000

سلام اميد است اين نوشته منو کسی به گوش مسولين شهر برسوند من به عنوان يک کتابدار فارغ ال تحصيل رشته کتابداری از دانشگاه تهران واقعا دلم برا شهرم سوخت من الان مسوول کتابخانه دانشکده روانشناسی دانشگاه شهيد بهشتی هستم برای سر و سامان دادن به وضعيت کتابخانه های شهرم آمادهام بدون هيچ چشم داشتی اسبری مزرعه خلفی