شاهسون مشکین شهر

شاهسون مشکین شهر

شاهسون مشکین شهر از 32 طایفه زیر تشکیل شده است. حاجی خوجالو، اجیرلو ، جوادلو ، جوروغلو ، گده بیگلو ، گیکلو، مستعلی بیگلو، سرخان بیگلو، مرادلو ، جانی یارلو ، دمیرچی لو ، تالش، میکلئیل لو، هومن لو، قوردلو، عیسی لو، کورعباسلو، قوجابیگلو، مغان لو، پیرآیوتلو، قره قاسملو، ساری جعفرلو ، عرب لو، خلیفه لو، ادولو، زرگرلو، بیگدلو، سروانلار، حسین خان بیگلو، علی بابالو، سیدلو و جعفرلو.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نظام تقسیم بندی ایل شاهسون به ترتیب بزرگترین به کوچکترین واحد عبارت است از : ايل - طایفه - تیره - گوبک - اوبه و او .

رهبری طایفه ارثی نیست و بر اساس ریش سفیدی، درایت و اعتبار افراد است. در حال حاظر ایلخان یا رهبری واحدی برای ایل وجود ندارد و تصمیمات مربوط به وقت و مسیر کوچ و مراتع از طریق مشورت و ارتباط بزرگان طایفه صورت می گیرد.

/ 1 نظر / 29 بازدید
یورقون

سلام گوزل وطنداشيم سيزين گوزل وبلاگين باغلانتيسين وبلاگيما قويدئم. سيزده لوطف اله سوز بو ايشی گورون. www.torchan.azerblog.com ياشاسين آذربايجان بالاسی