مشكين شهر دومین شهر استان اردبیل
عمليات حفاظت از بيوك قلعه مشكين شهر در استان اردبيل آغاز شد.

عمليات حفاظت از بيوك قلعه مشكين شهر در استان اردبيل آغاز شد.


به گزارش خبرنگار ميراث فرهنگي ايلنا،اين قلعه به بيوك قلعه معروف است كه در شمال "بارگاه و ده مقصود" در روستاي زاويه سنگ از توابع شهرستان مشكين شهر بخش مرادلو قرار دارد.
اين بنا داراي آثار و بقاياي مختلف معماري از جمله حوض ذخيره آب پي هاي سنگي و در ورودي است.
وجود پرتگاه هاي عميق و موقعيت قلعه آن را از لحاظ استراتژيكي در وضعيت خوبي قرار داده بطوريكه نفوذ به بالاي آن را سخت كرده است.
علاوه بر قلعه در قسمت جنوبي و غربي دامنه آن آثار و بقاياي متعلق به عصر آهن سه نيز شناسايي شده كه مي تواند در راستاي مطالعات باستان شناسي بسيار مهم باشد

۱۳۸٤/٢/۱٧ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows