مشكين شهر دومین شهر استان اردبیل
«كهنه قلعه» مشگين شهر آسيب شناسي و مرمت مي شود

«كهنه قلعه» مشگين شهر آسيب شناسي و مرمت مي شود

 امسال اجراي پروژه مطالعاتي، طراحي و آسيب شناسي كهنه قلعه (كهنه قالا ) در شهرستان مشگين شهر آغاز مي شود.
اين قلعه يكي از سازه هاي تاريخي مشگين شهر است كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.
وي گفت: «كهنه قلعه» در سمت چپ رودخانه خياوچاي و در ارتفاع
۵۰ متري واقع شده و براساس اسناد به جاي مانده در سال ۳۳۷
ميلا دي، به دستور نرسه هرمزد ساساني در مدت شش سال ساخته شده است.
به گفته وي
۷۰ درصد اين قلعه كه در نوع خود بزرگ ترين بناي خشتي شمال غرب كشور است بر اثر مرور زمان و بي توجهي ها، از بين رفته و از شش برجك آن تنها دو برجك باقي مانده است.

۱۳۸٤/۸/٢۸ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

شاهسون مشکین شهر

شاهسون مشکین شهر

شاهسون مشکین شهر از 32 طایفه زیر تشکیل شده است. حاجی خوجالو، اجیرلو ، جوادلو ، جوروغلو ، گده بیگلو ، گیکلو، مستعلی بیگلو، سرخان بیگلو، مرادلو ، جانی یارلو ، دمیرچی لو ، تالش، میکلئیل لو، هومن لو، قوردلو، عیسی لو، کورعباسلو، قوجابیگلو، مغان لو، پیرآیوتلو، قره قاسملو، ساری جعفرلو ، عرب لو، خلیفه لو، ادولو، زرگرلو، بیگدلو، سروانلار، حسین خان بیگلو، علی بابالو، سیدلو و جعفرلو.

نظام تقسیم بندی ایل شاهسون به ترتیب بزرگترین به کوچکترین واحد عبارت است از : ايل - طایفه - تیره - گوبک - اوبه و او .

رهبری طایفه ارثی نیست و بر اساس ریش سفیدی، درایت و اعتبار افراد است. در حال حاظر ایلخان یا رهبری واحدی برای ایل وجود ندارد و تصمیمات مربوط به وقت و مسیر کوچ و مراتع از طریق مشورت و ارتباط بزرگان طایفه صورت می گیرد.

۱۳۸٤/۸/٢۸ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

بناهاي فرهنگي تاريخی شهرستان مشکین شهر

بناهاي فرهنگي تاريخی شهرستان مشکین شهر

 آرامگاه شيخ حيدر -امامزاده سيد سليمان  - قلعه كهنه -پل قديمي دوجاق - دوي قلعه سي/قلعه ديو -قبور تاريخي ارباب كندي - قبرستان آب معرفي شامل -داش قلعه لنج آباد - تپه و قبرستان آق بلاغ -قلعه داشكن - مقبره اجاق -قبرستان اسلامي داشكن - تپه و گورستان اجاق و تاريخي -امامزاده بابيان - تپه و گورستان اجاق و قبور اسلامي -قبرستان اسلامي بابيان -قلعه احمد آباد -قبور گبري كوئيج - گورستان ارپاچوخوري -امامزاده سيد جعفر انار - قبور اسلامي ارجق -قبرستان انار - قلعه ارشق -دروازه درخت كهنه چنار انار - قبرهاي درون باغمار انار - قبرستان اسلامي -قلعه لمبو - قبرستان اسلامي -قبور گبري لمبو - قبر اسلامي و اجاق -قلعه داشي چپقان - قبرستان اسلامي و امامزاده -امامزاده چپقان - قبرستان اسلامي و پير -قبرستان چپقان - قبرستان اسلامي و تاريخي -قبور گبري باقر داش چپقان - قلعه الوچ -قبور گبري شيخ لو - قبرستان انار -قبرستان ارجق - تپه و قبر انزان -قبرهاي استخرآب ارجق - قبر باستاني-قبور گبري ارجق - قلعه و تپه باستاني -مقبره سيد سليمان فخرآباد - قلعه و قبر باستاني -قبور گبري فخرآباد - تپه و قبر باستاني -قبرستان يوسف تپه سي مير عليلو - قلعه و قبر بالاخان و اردوگان -قبور گبري قشلاق محمد قلي - قلعه بربر -قبور گبري سلطان تپه عكليران - كاروانسراي بقايا -قبور گبري عكليران - قلعه بوبيني -داش قلعه نور علي خان ديبگلو - قلعه بويني -قبور گبري ييلاق ديبگلو - قبر پيرو -قلعه صلوات - قبرستان پيلقكت هوشنگ ميراني -قبرستان مسجد صلوات - قلعه و قبر تاريخي -قبرستان بارسي - قلعه بارسي - قبر تاريخي -قبور گبري باريس - قلعه و قبرستان تاريخي -قيزلي قلعه پاشالو - قبر و تپه تاريخي -قبور گبري پاشالو - قبرستان تاريخي -قبور گبري خرابه حاجي لو- قلعه و قبور تاريخي -قبور گبري آغلاق -گورستان تاريخي -پل قره سو آغلاق -قبور تاريخي عربلو - قبرستان تاريخي -قبرهاي نماي مسجد گنده - قبرستان جبارلو -قبور گبري كنده - قبرستان اسلامي جلاير -قلعه گبري سيد جعفرلو - قبرستان جنت سرا-قبور گبري سيد جعفر - قلعه جوق -قلعه جوق قورت تپه ارشق - قبر چمن -قلعه داشي قورت تپه - حمام ميري -قبرستان اجاق قورت تپه - قلعه خرده قشلاق -بقاياي پل تاريخي دره رود قره آغاج چرچرلو -ورستان خليفه قبري -قلعه تكلان پشت قره آغاج - قلعه داش -قبور گبري پشت قره آغاج - قلعه داش -قبور گبري نور كندي - قلعه و قبور تاريخي داش قلعه -قبور گبري شيران - قلعه و قبرستان داش قلعه و اجاق -قلعه گلن گپورسن - قلعه درمان تپه سي -قبور گبري گروگلن و گورسن - قلعه زاخور -قبور گبري قشلاقي - تپه و گورستان ساچلو -قبرستان خرمن يري شيخيلار - قبرستان ساربانلار -قلعه سولاخو - مقبره سيد جعفر -بور گبري سولاخو - مقبره سيد دانيال -قبرستان علمدار - مقبره سيد عمارالدين -قبور گبري قشلاق دين پرور در كنچوبه - مقبره سيد ابراهيم -قلعه طاقچه لار -برستان شهريري و اسلامي -قلعه يري ميزان -مقبره شيخ بها الدين -قبور گبري قره گل - بقعه شيخ حيدر -قبرهاي ديوار مسجد سارخانلو -قبرستان شيخ محمدلو -قبور گبري قره درويش -تپه و قبرستان شيخ -آب انبار بوزخانه -كاروانسراي صفوي -قبور مسجد جنت سرا - عزيز قلعه سي -قبرستان صاحب ديوان -قبرستان فخرآباد -قبور گبري قيزيل دوزوز هره داغي اجاق دره سي - قبرستان قادرلو -قبور گبري مرجر دره سي ساطي عليا - قبرستان -قلعه بالا خانه ساطي سفلي - قبرستان -كاروانسراي رض - قبور اسلامي -قبور تاريخي گوترگه رض - قبور تاريخي -گور قلعه سي هفت چشمه - قبور تاريخي -قبور تاريخي مستعالي يواگري - قبور تاريخي اطراف آت گلي -قبور تاريخي حماملو 244 قبور تاريخي ييلاقات اطراف طاووس -قبور تاريخي ترحم قشلاقي -قبور تاريخي ييلاقات قيزيل يره -قبور تاريخي قدام خلر - قبرستان اسلامي قره قيه -قبور گبري لاهرود - قبور باستاني قره قيه -امامزاده سيد ابراهيم لاهرود - قبرستان قل چپقلو -قبرستان امامزاده سيد ابراهيم لاهرود - قلعه -قبور گبري كوپ چخان ينگجه - قلعه -قبور گبري ييلاق سونا بيگله - قبرستان قليچ لو -قبور گبري ييلاقات گوي چوخور -قبرستان قورشاقلوداغ -قبور گبري ييلاقات پيجيك -قلعه قهقهه -قبرستان سابانلار -قلعه قيزلي -قبور گبري قلچقلو - قبرستان كاروانسرا -قبور گبري وراغول - قبور باستاني كلي -قبور گبري آقا برون شيخ محمدلر - كنوز قلعه(قلعه دختر) -قبور گبري دوه چي - قلعه كوچك و بزرگ -قبور گبري حبش -قبر كول انباري -قبور گبري خانباز - قبرستان كول تپه -قبور گبري ارغوزلار مير كندي - قبرستان كويچ -قبور دوزلاخ عباسعلي كلهور -قلعه و قبر كهريز و باستاني -قبور گبري چولپاچار عاليشان سونه - قلعه كهنه -قبور گبري و محراب داشي هوشنگ ميداني -قلعه كهنه -قبور گبري ييلاقات قيرنل بره -قلعه گئور -قبور گبري خان بلاغي چنبلو - قلعه لمبر -قلعه ميرزا حسن كندي - قلعه و تپه مازانا -قبور گبري قوشا بلاغ ميرزا حسن كندي - حمام ماحدالدوله(عدل) -قبور گبري سروي ديرچي خرابه - قبور محمد ارباب كندي -قبرستان التي - قبور تاريخي مزه داغي -امامزاده التي - قبور مسجد لو -قبور گبري مزرعه خلف - قبرستان مغانلو - اجاق و امام باغي -قبور الي چال داغي -گورستان مكتب ارشاقلاوي -قبور تاريخي اوچان شيمر - قبرستان منبع و اسلامي -قلعه يري خرابه زرگر گلي بلاغي -امامزاده مير عليلو -قاطر قلعه زرگر - قلعه مير جعفرلو -قبور گلي بلاغ زرگر - قلعه و قبر مير قلعه سي و تاريخي -قبور گبري قاري مزرعه سي - قلعه ميزان -بور ييلاقات كاووس گلي - قلعه وراغول -بور گبري ييلاقات شابيل - قلعه وشهديري - قبور گبري ييلاقات توتورلوئي شيروان دره سي - قلعه هوقايلو -قبور گبري ساطي سفلي - قلعه يلانچي باليخ و قيز -قلعه وركهلي - قبر ييلاقات بالوقيه و چاي يوردي -قبور گبري برون ده - آغچه قلعه -قبور گبري يازداغهاي برون داشي قاپو - قلعه ديو -قبور گبري ييلاقات چاي گوزي - قلعه كهنه -قبور گبري اسكو قشلاقي شيران - قلعه حسن بيگ -قبور گبري چخماق يل سوني لاله كهريزي -مقبره سيد جعفر -قبور گبري مغان بر تپه سي پرشيان - قبرستان طاووس گلي -قبور گبري خورشيد آباد - قلعه قره تپه -قبور گبري كوه كنار - قبور تاريخي ارامي يوپير آقچه لو -قبور گبري حيدر آباد -قلعه داشي وراغون -برستان قادرلو - قلعه موئيل -قبور گبري كالامپا - قبور گبري موئيل -قبور گبري ييلاقات مسجدلو - مير قلعه سي -قبور گبري تازه كند چاي يورري -قبور تاريخي بادلوجه -قبور ييلاقات قره داغ - قلعه يري قارلار بادلوجه -قبور گبري شوركل - قبرستان اسلامي مقانلو دستگيرد -قبور گبري بالارقيه - قبور اسلامي بارزيل -قبور گبري لحاق - قبرستان امام و اجاق باغي بيجق -قبور گبري چخماق و كپر لعل كنج - قبرستان اسلامي قره تپه -قبور شوشي قره تپه دوه جي - قبور تاريخي ترزنق جبدرق -قبرستان اسلامي و قبور گبري يوسف خانكند - امامزاده الني -قبور ييلاقات فرخ بلاغ -قبرستان قره باغلار -قبور گبري داشلي تپه و قاشقاداش قشاقات - قبرستان مقانلو بيجق -قبور گبري ترحم قشلاق -قبرستان جلاير -قلعه گين ديمان قشلاق گوري چرچرلو - قلعه قيه قره تپه -قبور گبري تنبق - امامزاده سيد علا الدين -قبرستان خرده قشلاق بافت - كاروانسراي صفوي قانلو بلاغ -قبور قشلاق دوشانله -قبور تاريخي آغبلاغ گردكر -قبور گبري نقدي عليا - قبرستان رحيم بيگلو -قبور گبري نقدي سفلي -قبور شربت عالي قورلو -قبور گبري پيرازميان -قبور گبري قيزبلي داغ قورلو -قبرستان تاريخي مكتب اوشلقلارسي - قبور تاريخي رحيم بيگلو -قبور گبري شهريري و اطراف - قبور تاريخي قيز قلعه لنگه بيز -قلعه شهريري پيرازميان - قبور گبري يالانچي باليخ لنگربيز -قيز قلعه سي پيرازميان - قبور بيوك قلعه خليفه لو -قبور تاريخي اميركندي -قلعه خليفه لو -قبور تاريخي پيرتازه كند - قلعه لنگه بيز -قبور تاريخي گده كهريز - قبرستان سيد بيگلو -امامزاده گده كهريز - قبور تاريخي بالاوت پاش -امامزاده قوشه -قلعه گون پاپاق -قلعه بزرگ قلي بيگلو -قبرستان اسلامي مرادلو -قلعه كوچك قلي بيگلو -قبرستان خليفه داوود -گور قلعه ارباب كندي - قبرستان عماراتلو -قبرستان پير محمد كندي - قبور گبري چهارچمن --قبور تاريخي بالاجا ماذافا -قبرستان قره گل

۱۳۸٤/۸/٢۸ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

آب معدنی قتور سوئی مشکين شهر

آب معدنی قتور سوئی مشکين شهر

 

چشمه قتور سوئی که در حقیقت از لحاظ درمانی نگین چشمه های سبلان محسوب می شود به علت داشتن مقدار زیادی گاز SH2 و حرارت حدود 38 درجه سانتیگراد جایگاه محسوسی در میان تمام چشمه های سبلان دارد . در منابع بین المللی کنگره های هیدرولوژی در اروپا بارها روی اثر گاز SH2 که از لحاظ علمی ثابت شده تاکید می شود. در حالیکه اثر کاتیون ها و آنیون ها و مواد معدنی در سایر چشمه ها که فاقد گاز مزبور هستند هنوز از نظر علمی مورد بحث است بنا بر این با استناد به عصاره کنگره های تشکیل شده اثر گاز SH2 در بدن ثابت شده و بطور خلاصه به این ترتیب است که   گاز SH2 پس از حدود 40 ثانیه یعنی کمتر از یک دقیقه به مقدار زیاد در پوست بدن انسان جذب می شود و نفوذ می کند (مشاهده عینی آن سرخی خیلی زیاد استفاده کنندگان از چشمه آب معدنی قوتور سوئی است که پس از چند دقیقه در پوست و بدن استفاده کنندگان مشاهده می گردد)و این به علت نفوذ گاز SH2 و متعاقب آن باز شدن مویرگ ها و عروق زیر پوست می باشد که در اصطلاح پزشکی آن را گشادگی رگ ها (Vasodilation)می گویند در اثر این عمل پر خونی زیاد در زیر پوست ایجاد شده ودر اطراف مفصل ها از جمله مفصل های ستون فقرات  زانو  شانه ها  خون بشدت جریان پیدا نموده و بطور خلاصه اثر درمانی خود را به علت جریان شدید خون در این نواحی که قبلا کم بوده ایجاد می نماید و نهایتا در مفصل ها ایجاد کم دردی و یا بی دردی می کند. این خلاصه ای از اثر اولیه گاز SH2  است که این گاز پس از نفوذ در پوست  در سلول های ایمنی مسئول دفاع بدن اثر گذاشته و در سیستم ایمنی بدن که وظایف آن به عهده گلبول های سفید است دخالت نموده و نهایتا پس از استفاده های متعدد از آب گازداربه مدت سه هفته سیستم ایمنی نیز تغییراتی حاصل نموده و این خود باعث بهبودی بعضی از اشکال رماتیسمی می شود . موضوع مورد بحث مربوط به متخصصین پزشک داخلی و سایر تخصص هاست که در این مقوله نمی گنجد .

۱۳۸٤/۸/٢۱ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

تاثیر انتقال آب بر خواص درمانی

تاثیر انتقال آب بر خواص درمانی

 

      آب معدنی قوتور سوئی به علت داشتن مقدار زیادی گاز SH2 که بوی آن نیز قابل استشمام است و درجه حرارت مناسب 38 درجه سانتیگراد و PH اسیدی و  نزدیک به 3 این آب معدنی را در میان تمام چشمه های آب معدنی دامنه سبلان بی نظیر ساخته است زیرا که PH  سایر آب های معدنی بسته به اسیدی یا قلیائی بودن در حدود 6 می باشد .

       در انتقال آب از مظهر چشمه به نقاط دیگر چنانچه فاصله انتقال زیاد باشد اکسیژن هوا فوری وارد جریان آب شده و گاز SH2 را اکسید نموده و آب را از حالت سولفیت به سولفات در می  آورد یعنی فورا در عرض ثانیه ها اکسیژن هوا خود را به گاز SH2 وصل نموده و آن را تبدیل به SO4Ca و SO4Na  و SO4Mg می نماید لذا این سولفات ها به لحاظ عدم امکان نفوذ در پوست خاصیت درمانی ندارند . لذا ضمن رد انتقال آب از مظهر چشمه به مکان دیگر پیشنهاد می گردد در ساخت مجموعه آب درمانی کوتاهترین فاصله جهت بهره گیری از خواص درمانی آن مد نظر قرار گیرد .

به عنوان مثال ساخت مجموعه آب درمانی به شکل L و یا چند ضلعی ساخته شود به طوری که مظهر چشمه انشعابات مختلفی با کوتاهترین فاصله به حوضچه های مختلف در دو ضلع منتقل شود .  البته  واضح  است که  سقف  این  حوضچه ها  می بایست  جهت جلوگیری  از

گاز گرفتگی با هوای معمولی در ارتباط باشند. ضمنا در جهت رعایت موارد بهداشتی و جلوگیری از انتقال بیماری ها پس از استفاده مراجعین به استخر های احداثی می توان نسبت به تخلیه و آبگیری مجد  آنها اقدام نمود . نکته مهم دیگر احداث استخر با فضای باز برای استفاده عموم در جنب این مجموعه می باشد. ضمنا گزارش کنگره های بین المللی و مراجع موثق و گزارشهای ارائه شده در کنگره ها در دانشگاه مونیخ به زبان اصلی تکثیر شده و در سایت دانشگاه قابل دسترسی است .   

۱۳۸٤/۸/٢۱ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

قابليتها و پتانسيل هاي بخش کشاورزی شهرستان مشکين شهر

قابليتها و پتانسيل هاي بخش کشاورزی شهرستان مشکين شهر

 

 

1ــ باتوجه به ينکه مراتع ين شهرستان ازنظرگياهان دارويي غني است وحدود 96 نوع گياه دارويي شناخته شده دارد و به نوعي گياهان دارويي شناخته شده باآب وهواي شهرستان سازگاري دارد لذا توليد وپرورش گياهان دارويي درمنطقه قابل مطالعه وبررسي واجراست.

 

2ــ باتوجه به کثرت رودخانه ها وچشمه ها درمناطق ييلاقي امکان پرورش ماهيان سردآبي بيشترازوضعيت فعلي است

 

3ــ بااتمام سدسبلان وجمع شدن آب درپشت سدوجريان قسمتي ازآن در رودخانه بطوردائم به جهت حفظ حيات رودخانه پتانسيل هاي خوبي بدست مي آيد که باشناسايي سايت ها و محل هاي مناسب اقدام به حفرچاه درحاشيه رودخانه بري پرورش ماهي قزل آلا کردوآب خروجي رادوباره جهت ادامه جريان رودخانه به آن برگردانيد بين کاريک انقلاب وتحول درتوليدماهي قزل آلا و اقتصاد منطقه واشتغال مي توان بوجودآورد.

 

4ــ به جهت اينکه از آبهاي سطحي فصلي بتوان درفصول زراعي وکم آبي استفاده کرد ميتوان آنها رادرانهار زراعي و باغي منحرف کرد و به مسيل ها ودشتها بردوپخش کرد بين کارسطوح آبهيا زيرزميني تقويت شده وچشمه ها ،قنوات وچاههاي کشاورزي درفصول آبياري دچار کم آبي نمي شوند.

 

5ــ باتوجه به توليد سالانه نزديک به 200 هزارتن ميوه ، احداث صنايع جانبي لازم است والحمدلله کلنگ احداث اولين کارخانه کنسانتره ميوه اخيرا درنزديکي مشکين شهربه زمين زده شده اما ازنظرسردخانه اقدامي نشده است.

 

6ــ حدود 2000 هکتار باغ انگور ازارقام مناسب درشهرستان کشت وپرورش داده مي شود وميانگين توليدآنها حدود 100 تن درهکتاراست وساختارسنتي دارند مي توان باتبديل آنها به باغ مکانيزه علي الخصوص روسيمي ميزان توليد را تا 50 تن درهکتار افزايش داد يعني درحقيقت دو هزارهکتارباغ به 10000 هکتار افزيش مي يابد

 

7ــ حميت ازتوليد عسل وزنبورداري باتوجه به باغات وسيع ومنطقه نسبتا مناسب مي تواندنقش مهمي دراقتصاد منطقه داشته باشد

 

8ــ تسريع دراحداث شبکه آبياري سد سبلان مي تواند سالانه ميلياردها ريال به اقتصاد منطقه کمک نميد وبه همين نسبت تاخيراجري آن  درسال  مي تواند خسارت زا  باشد

 

9ــ اجراي شبکه آبياري سد احداث شده بيگ باغلو وتسريع دراجري سد احمدبيگلو ازجمله قابليتهاي بخش کشاورزي است وميتواند نقش بسزايي درتبديل اراضي ديم وکم بازده به اراضي آبي و پربازده داشته باشد

 

10ــ وجود آبهاي گرم منطقه وامکان استفاده ازآنها درسيستم گرمايش محصولات گلخانه اي ميتواند يکي از روشهاي توليدي اقتصادي باشد

 

 

۱۳۸٤/۸/۱٧ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

مشکين شهر

مشکين شهر

از نظر تاريخي مشكين شهر با داشتن بيش از 420 محوطه تاريخي و باستاني و اماكن متبركه يكي از شهرستان‎ هاي مهم استان اردبيل مي ‎باشد و مي‎توان به اغراق ادعا كرد كه در آذربايجان از نظر اماكن باستاني و تاريخي كمتر منطقه‎ اي به پاي خياو و يا مشكين شهر مي‎ رسد.
به رواياتي نام قديم مشكين ‎شهر اورامي و يا وراوي محل تولد سعد الدين وراويني دانشمند و مترجم مرزبان‎ نامه در قرن ششم هجري قمري بوده است.
سرزمين مشكين ‎شهر كه از نظر فرهنگي مي‎ تواند در حد يك ايالت در جهان باستان‎ شناسي مطرح گردد كه به احتمال فراوان در گذشته‎ هاي دور با فلات اردبيل و مناطق مغان و ارسباران تشكيل سرزمين واحدي را مي‎ داده كه چنين منطقه وسيع, پرنعمت و بابركت از دير باز مي‎ توانسته نياز بسياري از اقوام گله‎ دار را كه هميشه در حال كوچ ييلاق و قشلاق مي‎باشند, برآورد. و چه سندي گوياتر از وجود بسيار سودمند عشاير غيور ائل سون(شاهسون) مي ‎باشد كه در طول تاريخ جولانگاهشان دامنه‎ هاي سرسبز و خرم سبلان بوده است و هنوز هم ميعادگاهشان خياو و ييلاق هاي باصفاي سبلان مي‎ باشد.
شهرستان مشكين ‎شهر به لحاظ موقعيت طبيعي و استثنايي داراي تپه‎ ها,قلعه‎ ها, اماكن تاريخي و مذهبي بسيار فراوان مربوط به ادوار تمدن‎ هاي ماقبل تاريخ و ادوار تاريخي قبل و بعد از اسلام مي‎ باشد. از جمله وجود نقوش صخره‎ اي آثار تمدن انسان‎ هاي ماقبل تاريخ در محدوده كناره رودهاي قره ‎سو, دره ‎رود و شكلي ‎داش ارشق, سنگ افراشت‎ هاي مجسم ه‎اي هزاره قبل از ميلاد معروف به شهر‎ييري و مكتب اوشاقلاري كناره رود قره ‎سو, سنگ‎ نبشته پهلوي ساساني, قلعه كهنه, قلعه معروف قهقهه(محل زنداني شدن شاه اسماعيل دوم صفوي)..., قلعه ارشق, ديو قلعه‎ سي(دژ بهمن), بقاياي كاروان سراهاي رضي, قانلو بلاغ, قره قيه ..., بقاياي پل‎ هاي تاريخي
دوجاق, كورپي‎ قلاغي قره قيه-لعل گنج, قره آغاج چرچيلو بر روي رودخانه‎ هاي دره‎ رود و قره‎ سو, مقبره شيخ حيدر, قبور شهداي عصر صفوي, سردابه مسجد جنت سرا, خليفه قبري كوچه ولي عصر, بقاياي آب انبار(بوز خانا), بقاياي برج و باروي منظم قلعه ‎سي, قبور خليفه الخلفا در انار,مقابر امام زاده‎ هاي حضرات سيدسليمان فخر آباد, سيدجعفر انار, سيد عمادالدين رحيم بيگلوي سفلي و بقاياي امام‎زاده ‎هاي بابيان و پير محمد روستاي ارباب‎ كندي و صدها آثار متنوع ديگر را در خود جاي داده است.

۱۳۸٤/۸/۱٧ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

مرحله سوم كاوشهاي باستانيشهرستان مشگين شهر

 مرحله سوم كاوشهاي باستاني توسط هيات باستان شناسان ايران در

              محوطه تاريخي شهريري شهرستان مشگين شهر در استان اردبيل آغاز شد

سرپرست اين هيات روز چهارشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: هدف از اين كاوشها تكميل و تثبيت نتايج به دست آمده در مراحل قبلي كاوشهاي باستان شناسي در اين محوطه تاريخي است.

دكتر عليرضا نوبري افزود: كاوش‌هاي اوليه در شهريري از دو سال قبل شروع شده و اين منطقه باستاني از نظر نوع آثار به دست آمده در خاورميانه بي نظير است.

وي گفت: تعداد انبوه استل‌هاي به دست آمده از دل خاك اين منطقه را از ساير مناطق باستاني كشورهاي همجوار متمايز كرده است.

نوبري بيان كرد: تاكنون چهارده قطعه سنگ افراشته از اين نوع در منطقه حكاري تركيه و يك عدد نيز در منطقه قبوزستان جمهوري آذربايجان پيدا شده و در حالي تعداد سنگ افراشته‌هاي به دست آمده در شهريري مشگين شهر ‪ ۳۶۰مورد است.

وي، به لزوم پوشش سقف معبد و آثار به دست آمده در اين محوطه تاريخي تاكيد كرد و گفت: در صورت بي‌توجهي آثار گرانبهاي تاريخي اين منطقه در اثر فعل و انفعالات جوي از بين خواهد رفت.

محوطه باستاني شهريري كه در ‪ ۲۵كيلومتري شمال شرقي مشگين‌شهر واقع شده شامل سه قسمت قلعه ، معبد و قوشا تپه است.

قدمت قلعه و معبد آن به يكهزار و ‪ ۴۵۰سال قبل از ميلاد و قدمت قوشا تپه به هفت هزار سال قبل از ميلاد يعني اواخر دوران نوسنگي و مس سنگي مي‌رسد.

--> ايرنا.مشكين شهر.كاوشهاي باستاني

۱۳۸٤/۸/۱ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

کشف آثاري از تمدن 8هزار ساله در مشکين شهر

کشف آثاري از تمدن 8هزار ساله در مشکين شهر

 

يک گروه از باستان شناسان ايراني در دومين مرحله از کاوشهاي خود در محوطه شهريري شهرستان مشگين شهر آثاري از تمدن 8 هزار ساله کشف کردند. در اين مرحله از کاوشها ، محوطه اي جديد مربوط به دوره هاي نوسنگي و مس براي اولين بار در استان اردبيل شناسايي شده است.
ادوات مختلف سنگي ، درفشهاي استخواني و تيغه هايي از جنس اپسدين به دست آمده از اين محوطه ، وجود تمدن 8 هزار ساله در منطقه را ثابت مي کند.

۱۳۸٤/۸/۱ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

يك گور مربوط به دوران قبل از ميلاد در مشگين شهر كشف شد

يك گور مربوط به دوران قبل از ميلاد در مشگين شهر كشف شد

به هنگام حفاري شركت آب و فاضلاب در محله سبزه ميدان مشگين شهر، يك گور مربوط به هزاره‌هاي قبل از ميلاد كشف شد.

مدير ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان مشگين شهر روز چهارشنبه در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: كارشناسان اين سازمان با متوقف كردن عمليات حفاري مشغول گمانه زني و كاوشهاي علمي و باستانشناسي در اين محل هستند.

محرم جعفري افزود: در كاوشهاي اين محل تاكنون سه شي‌ء تاريخي كشف شده است.

وي، مهمترين ويژگي اين گور تاريخي را كشف خمره‌اي اعلام كرد كه در داخل آن اسكلت يك انسان دفن شده است و در اصطلاح علمي به گور خمره معروف است.

وي گفت: يك كاسه سفالي منقوش به تصاوير حيواني و هندسي نيز در اين گور به دست آمده است.

جعفري، افزود: اين گور در يكي از محله‌هاي قديمي مشگين شهر كشف شده و احتمال وجود گورهاي ديگر نيز در اطراف آن وجود دارد.

پارسال در محلي به نام شهريري مشگين شهر آثاري از تمدن و سكونت شش هزار سال قبل از ميلاد توسط كارشناسان ميراث فرهنگي كشف شد.

شهرستان مشگين شهر در ‪ ۹۵كيلومتري شمال غرب اردبيل واقع است

۱۳۸٤/۸/۱ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows